• ?
  • Rexistro

Día das letras galegas

As 11 horas Exposición sobre o Camiño de Santiago en distintos soportes. Presentación, na Plataforma Educativa do IES San Clemente dun logo con diversos contidos sobre Normalización Lingüística. Fallo do Xurado sobre os traballos presentados ao XXIII Concurso literario do IES San Clemente. Arquivo co fallo do xurado

Exames da 3ª avaliación de 2º de bacharelato.

O martes 4 e xoves 6 de maio celebraránse os examens da 3ª avaliación de 2º de bacharelato nos seis centros EPA en na sede do IES San Clemente. No arquivo achego encontraredes o calendario e horario das probas.

O IES San Clemente convoca concursos literarios

O IES San Clemente convoca dous concursos literarios: un para relato e poesía dotado con 300 e 200 euros por categoría, e outro para banda deseñada cun único premio de 500€.   Para dispor de máis información sobre Uxío Novoneyra Nos arquivos adxuntos atoparedes as bases dos concursos

Exames de materias pendentes de 1º de bacharelato.

Esta proba, de abril, ten as seguintes características: 1º Os exames só se realizan na sede do IES San Clemente en Santiago de Compostela. 2º O alumnado que se presente, a esta convocatoria adiantada,non poderá realizar os exames finais de xuño, tendo outra oportunidade na convocatoria de setembro. 3º O horario das...

Información das probas de acceso ciclos formativos

Na páxina relacionada pódense consultar as listaxes definitivas e provisionais de solicitudes admitidas e excluídas nas probas de acceso a grao medio. Solucións ás probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.