• ?
  • Rexistro

Convocatoria extraordinaria da ESAD e do bacharelato a distancia

Recordade que en setembro se deberá realizar o exame de toda a materia, independentemente das avaliacións que se tivesen aprobado no curso. Nos arquivos adxuntos encontrarán os calendarios e horarios das probas. Calendario e horarios de 1º de bacharelato. Calendario de horarios de 2º de bacharelato Calendario e horarios...

Cualificacións provisionais das probas libres para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria.

RECLAMACIÓNS: O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá presentar reclamación perante o tribunal correspondente: Tribunal nº 1 dende Abalo Temperán, José Manuel a Fuentes Martínez, Diego Jesús. Tribunal nº 2 dende Gañete Seijas, Adrián a Osuna Jimenez, Ana Luisa. Tribunal nº 3 dende Otero Lires, Marta María a Yakova, Mónica...

Cualificacións de 2º de bacharelato

No arquivo adxunto Reclamacións bacharelato.pdf dispondes das instrucións que se seguen no caso que desexedes realizar reclamacións á cualificación obtida.

Día das letras galegas

As 11 horas Exposición sobre o Camiño de Santiago en distintos soportes. Presentación, na Plataforma Educativa do IES San Clemente dun logo con diversos contidos sobre Normalización Lingüística. Fallo do Xurado sobre os traballos presentados ao XXIII Concurso literario do IES San Clemente. Arquivo co fallo do xurado