• ?
  • Rexistro

Cualificacións de bacharelato a distancia e período de reclamacións

Xa están colgadas na Plataforma educativa as cualificacións da convocatoria extraordinaria de bacharelato a distancia. O período de reclamacións serán, na sede do IES San Clemente en Santiago de Compostela, os días 7 e 8 de setembro en horario de 10 a 13 horas.

Convocatoria extraordinaria da ESAD e do bacharelato a distancia

Recordade que en setembro se deberá realizar o exame de toda a materia, independentemente das avaliacións que se tivesen aprobado no curso. Nos arquivos adxuntos encontrarán os calendarios e horarios das probas. Calendario e horarios de 1º de bacharelato. Calendario de horarios de 2º de bacharelato Calendario e horarios...

Cualificacións provisionais das probas libres para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria.

RECLAMACIÓNS: O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá presentar reclamación perante o tribunal correspondente: Tribunal nº 1 dende Abalo Temperán, José Manuel a Fuentes Martínez, Diego Jesús. Tribunal nº 2 dende Gañete Seijas, Adrián a Osuna Jimenez, Ana Luisa. Tribunal nº 3 dende Otero Lires, Marta María a Yakova, Mónica...

Cualificacións de 2º de bacharelato

No arquivo adxunto Reclamacións bacharelato.pdf dispondes das instrucións que se seguen no caso que desexedes realizar reclamacións á cualificación obtida.