• ?
 • Rexistro

Localización

O IES está situado no centro histórico de Santiago de Compostela, preto da Alameda. A situación xeográfica da cidade garante a viabilidade das comunicacións con calquera punto de Galicia.

Código Plus de Localización do IES San Clemente: 8CJH VFH3+C2

Distancias:

 • A Coruña: 57 km
 • Ferrol: 95 km
 • Lugo: 107 km
 • Ourense: 110 km
 • Pontevedra: 50 km
 • Vigo: 92 km
 • A Toxa: 70 km
 • Noia: 36 km
 • Vilagarcía: 43 km
 • Fisterra: 110 km