• ?
  • Rexistro

Seccións Bilingües e Estrela PluriFP

O IES San Clemente imparte seccións bilingües desde o ano 2008, co obxectivo de mellorar o desenvolvemento persoal e profesional do alumnado, adquirindo vocabulario técnico e preparándoo para a realización da FCT no estranxeiro e para o futuro laboral.

Ademais, desde 2018 contamos co ciclo medio plurilingüe Sistemas Microinformáticos e Redes en portugués e desde 2019 co ciclo superior plurilingüe Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma en inglés, ambos no marco do programa Estrela PluriFP, da Consellaría de Educación.

No ano escolar 2019-2020, estes son os módulos impartidos en lingua estranxeira:

O alumnado que solicite praza no IES San Clemente, debe ter en conta esta información.

Máis información: secbi@iessanclemente.net

 

Os inicios das seccións bilingües no IES San Clemente (vídeo de 2012)