• ?
  • Rexistro

Seccións Bilingües e Estrela PluriFP

O IES San Clemente imparte seccións bilingües desde o ano 2008, co obxectivo de mellorar o desenvolvemento persoal e profesional do alumnado, adquirindo vocabulario técnico e preparándoo para a realización da FCT no estranxeiro e para o futuro laboral.

Ademais, desde 2018 contamos con ciclos plurilingües, no marco do programa Estrela PluriFP da Consellaría de Educación. Nese ano comezou a impartirse o ciclo medio plurilingüe Sistemas Microinformáticos e Redes en portugués, no ano seguinte o ciclo superior plurilingüe Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma en inglés e no 2021 os ciclos de grado superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web (inglés) e Administración de Sistemas Informáticos en Rede (portugués).

No ano escolar 2021-2022, estes son os módulos impartidos en lingua estranxeira:

 

Previsión para o ano escolar 2022-2023:

  • Desaparecen completamente as antigas seccións bilingües.
  • Os catro ciclos de réxime ordinario son PluriFP.

Módulos impartidos en lingua estranxeira:

O alumnado que solicite praza no IES San Clemente, debe ter en conta esta información.

 

Listaxes oficiais de ciclos PluriFP

Máis información: plurifp@iessanclemente.net

 

Módulo Lingua Estranxeira Profesional

Os grupos de 1º ano pertencentes a un ciclo PluriFP, teñen un módulo de LEP que se imparte en horario de tarde. Os grupos de 2º en 2021/2022, en vez deste módulo, teñen clases de inglés e actividades complementarias.

As clases de lingua estranxeira, entre outros obxectivos, preparan o alumnado para a obtención dunha certificación oficial mediante exame externo. Todo o alumnado ten a oportunidade de certificar oficialmente o seu nivel de lingua estranxeira.

 

Os inicios das seccións bilingües no IES San Clemente (vídeo de 2012)

.

PluriFP e Erasmus+ en Portugal (DPGaliza e Xunta, 2022)