• ?
 • Rexistro

Bacharelatos

A nosa plataforma educativa pon a disposición do alumnado a máis avanzada tecnoloxía para a formación a distancia. Ademais, o alumnado terá asesoramento directo e persoal con titorías presenciais, telefónicas e telemáticas.

Para unha información máis detallada sobre o bacharelato a distancia, consultar a páxina www.bacharelatodistancia.net.

Os requisitos para cursar bacharelato a distancia son os seguintes:

Idade

 • Ter 18 anos ou cumprilos antes do 1 de xaneiro do próximo ano
 • Para menores de idade consultar no propio centro

Académicos

Para acceder a 1º de Bacharelato:

 • Ter superada a ESO, FPI, 2º BUP (máximo 2 pendentes) ou equivalente, posuír o título de Técnico correspondente á Formación Profesional específica de grao medio.

Para acceder a 2º de Bacharelato:

 • Ter superado 3º BUP, FPII ou equivalente

Modalidades de Bacharelato

 • Ciencias
 • Humanidades e Ciencias Sociais
 • Artes

Materias ofertadas

Oferta educativa no primeiro curso (bacharelato LOMLOE).

Oferta educativa no segundo curso.

O alumnado de 2º curso continuará no curso 2022-2023 por último ano co plan de estudos LOMCE. En caso de ter materias pendentes de 1º, terá que escoller entre as seguintes:

Matrícula

Ata o 28 de abril de 2023.

Como matricularse

A matrícula de bacharelato a distancia pódese realizar:

 • Preferentemente, na páxina web matricula.iessanclemente.net, enviando a documentación resultante por correo ao IES San Clemente.
 • Na secretaría do IES San Clemente de Santiago de Compostela. Rúa San Clemente s/n. CP 15705. Santiago de Compostela. Teléfono 881 86 75 01.
 • A Coruña: Centro EPA Eduardo Pondal. Rúa Pepín Rivero nº3. Teléfono 881 96 09 01.
 • Ferrol: Centro EPA Sta. María de Caranza. Rúa Luís de Requeséns s/n. CP 15406. Teléfono 881 93 83 17.
 • Lugo: Centro EPA Albeiros. Parque da Milagrosa s/n. CP 27003. Teléfono 982 82 81 06.
 • Burela: IES Monte Castelo. Rúa do Sil s/n. CP 27880. Teléfono 982 82 82 41.
 • Ourense: Centro EPA. Rúa Álvarez de Soutomaior, 4. CP 32002. Teléfono 988 24 38 34.
 • Pontevedra: Centro EPA Río Lérez. Avda. De Buenos Aires nº26. CP 36002. Teléfono 886 15 94 21.
 • Vigo: Centro EPA Berbés. Rúa Marqués de Valterra nº8. CP 36202. Teléfono 886 11 09 76.