IES San Clemente
 • entrar
 • ?
 • Rexistro

o centro

organización

Organización

As instalacións contan cun amplo horario, tanto para realizar calquera proceso administrativo como á hora de estudar calquera das ensinanzas. Cóntase cun cadro de persoal que forma un equipo cunha grande dedicación.

Horario do centro

De luns a venres : 8:45 – 14:35 e 16:00 – 23:00 h.

Horario de oficinas (Atención ao público)

Mañás : de luns a venres : 9:00 – 14:00 h
Tardes : martes e xoves : 17:00 – 19:00 h

Nos meses de xullo e agosto só se atenderá en horario de mañá:
En xullo de 9:00 a 14:00
En agosto de 9:00 a 13:00.

Contactos

 

Equipo directivo

 • Directora : María del Carmen Viñas Álvarez
 • Vicedirector : Rafael Vázquez Gancedo
 • Secretario : Xosé Feáns Landeira
 • Xefe Estudos BAC–ESA : Lourido Estévez, Victor Manuel
 • Xefe Estudos Ens. Prof. : Rafael Paradela Rodríguez

Coordinación de ensinanzas para adultos

 • ESA : Pilar López Rodríguez
 • Bacharelato: Mercedes Rodríguez Ruibal

Departamentos

Biblioteca

 • Seoane Labandeira, Amalia
 • Rodríguez Puy, Maider

Bioloxía e Xeoloxía

 • Montero Vilar, Santiago
 • Rodríguez Ruibal, Mª Mercedes (Xefa de Departamento)

Debuxo

 • García Brea, Laura María (Xefa de Departamento)

Economía

 • Pérez Fenández, Antonio (Xefe de Departamento)

Filosofía

 • Mira Martínez, Manuel (Xefe de Departamento)

Física e química

 • Teira Rois, Jesús (Xefe de Departamento)
 • Rodríguez-Doforno Paz, Iago

Formación e orientación laboral

 • Souto Sesto, Katia Valeria
 • Moure González, Mª del Carmen (Xefa de Departamento)
 • Vila Amarelle, María del Carmen
 • Viñas Álvarez, María del Carmen

Francés

 • Castellanos Merayo, María Soledad (Xefa de Departamento)

Informática

 • Alonso Da Silva, Pedro
 • Alonso Rodríguez, Mª Esther
 • Álvarez Fernández, María del Carmen
 • Campos Suárez, José
 • Carrión Álvarez, Carlos
 • Chamosa Leira, Javier
 • Cuervo Miguelez, Olga
 • Dapena Mora, Alexandre
 • De Novoa López, Tomás Eduardo
 • Fernández Peón, Javier
 • Fernández Sanmiguel, Cristina
 • Gamallo Gómez, Carmen
 • Gómez Vázquez, Emiliano Manuel (Xefe de Departamento)
 • González Novoa, Ana
 • Lois Salgado, Benjamín
 • Lourido Estévez, Víctor Manuel
 • Lozano Barreiro, José
 • Magán Sanz, Marco
 • Martínez Taboada, Víctor Manuel
 • Morillo Fernández, Juan
 • Otero Álvarez, Roberto
 • Paradela Rodríguez, Rafael
 • París Brandariz, Cristina
 • Pereira Loira, Eva
 • Pérez Gómez, Catalina (Coordinadora de proxectos europeos)
 • Porto Bouzas, Javier Federico (Coordinador da FCT)
 • Posada González, María Isabel
 • Rego Rodríguez, Mª Jesús
 • Ricoy Riego, Ana Isabel
 • Rodríguez Romay, María de la Paz
 • Sánchez Martín, Mariano
 • Varela López, Manuel Ramón
 • Vázquez Gancedo, Rafael
 • Veiga Cid, Rafael
 • Vence Ruibal, Marcos (Coordinador do EDLG)
 • Vieites Rodríguez, Manuel
 • Vila Vilariño, Bruno

Inglés

 • Rodríguez Blanco, Raquel (Xefa de Departamento e Coordinadora Seccións Bilingües en Inglés)
 • González Szamocki, Miguel

Latín e Grego

 • Feáns Landeira, Xosé
 • Seoane Labandeira, Amalia (Xefa de Departamento)

Lingua castelá e literatura

 • Piñeiro Mourín, José Manuel (Xefe de Departamento)
 • Rodríguez Puy, Maider

Lingua e literatura galega

 • Álvarez Ruíz, Lourenzo (Xefe de Departamento e Coordinador Seccións Bilingües en Portugués)
 • Couto González, Mª Belén

Matemáticas

 • Labraña Barrero, Antón (Xefe de Departamento)
 • López Rodríguez, Pilar

Orientación

 • Lamelas Fariña, Emilia (Xefa de Departamento)

Relixión

 • Abalde González, María Teresa (Xefa de Departamento)

Xeografía e Historia

 • Domínguez Touriño, Guillermina (Xefa de Departamento)
 • Lojo Piñeiro, Fernando
 • Lence Feal, Juan
 • Durán Rivas, Esther

Auxiliares de conversa

 • Ryan, Maggie (Inglés)
 • Reis, Catarina (Portugués)

Administración e servizos

 • Secretaría
 • Conserxería
 • Limpeza