Organización

As instalacións contan cun amplo horario, tanto para realizar calquera proceso administrativo como á hora de estudar calquera das ensinanzas. Cóntase cun cadro de persoal que forma un equipo cunha grande dedicación.

Horario do centro

Luns, martes, xoves e venres: 8:45 – 14:35 e 16:00 – 22:10
Mércores: 8:45 – 14:35 e 16:00 – 23:00

Horario de oficinas (Atención ao público)

Mañás : de luns a venres : 9:00 – 14:00 h
Tardes : martes e xoves : 17:00 – 19:00 h

Nos meses de xullo e agosto só se atenderá en horario de mañá:
En xullo de 9:00 a 14:00
En agosto de 9:00 a 13:00.

Contactos

Equipo directivo

  • Director : Víctor Manuel Lourido Estévez
  • Vicedirector : Miguel Ángel Gómez Duarte
  • Secretario : José Campos Suárez
  • Xefa Estudos BAC–ESA : Raquel Rodríguez Blanco
  • Xefa Estudos Ens. Prof. : Mª Cristina Seoane López

Coordinación de ensinanzas para adultos

  • Bacharelato: Rodríguez Ruibal, Mercedes
  • ESA: Poch Gutiérrez, Francisco Javier

Proxecto educativo

Aprobado polo Claustro e pola Directora do centro, dona Carmen Viñas Álvarez, con data 28 de xuño de 2019

PEC IES San Clemente