• ?
 • Rexistro

Organización

As instalacións contan cun amplo horario, tanto para realizar calquera proceso administrativo como á hora de estudar calquera das ensinanzas. Cóntase cun cadro de persoal que forma un equipo cunha grande dedicación.

Horario do centro

De luns a venres : 8:45 – 14:35 e 16:00 – 23:00 h.

Horario de oficinas (Atención ao público)

Mañás : de luns a venres : 9:00 – 14:00 h
Tardes : martes e xoves : 17:00 – 19:00 h

Nos meses de xullo e agosto só se atenderá en horario de mañá:
En xullo de 9:00 a 14:00
En agosto de 9:00 a 13:00.

Contactos

Equipo directivo

 • Director : Víctor Manuel Lourido Estévez
 • Vicedirector : Miguel Gómez Duarte
 • Secretario : José Campos Suárez
 • Xefa Estudos BAC–ESA : Raquel Rodríguez Blanco
 • Xefa Estudos Ens. Prof. : Mª Cristina Seoane López

Coordinación de ensinanzas para adultos

 • Bacharelato: Rodríguez Ruibal, Mercedes
 • ESA: González Bueno, Mª do Carme

Departamentos

Bioloxía e Xeoloxía

 • Rodríguez Ruibal, Mª Mercedes (Xefa de Departamento)
 • Doval Davite, Carlos

Debuxo

 • Rivera Muñoz, María de los Ángeles (Xefa de Departamento)
 • López Gómez, José Miguel

Economía

 • Pichel Villar, Javier (Xefe de Departamento)

Filosofía

 • Mira Martínez, Manuel (Xefe de Departamento)

Física e química

 • Fandiño da Torre, Juan Carlos (Xefe de Departamento)
 • Vázquez Vázquez, Tamara

Formación e orientación laboral

 • Fuentes Oñoro, Raúl (Xefe de Departamento)
 • Iglesias Casal Ramona
 • González Villamayor, Paz
 • Bolaño Ferradáns, Adrián
 • Romero Blanco, María del Carmen
 • Viñas Álvarez, María del Carmen

Francés

 • Castellanos Merayo, María Soledad (Xefa de Departamento)

Informática

 • Gómez Vázquez, Emiliano Manuel (Xefe de Departamento)
 • Agrasar Martínez, Enrique
 • Alonso Da Silva, Pedro
 • Arias Quintela, Marcos (Coordinador de proxectos europeos )
 • Bardal Sanmiguel, José Miguel
 • Belay Fernández, Pablo
 • Besteiro Calvo, Luis
 • Bey Otero, José María
 • Calo Domínguez, José María
 • Campos Suárez, José
 • Carrión Álvarez, Carlos
 • Cuervo Miguelez, Olga
 • Dapena Mora, Alexandre
 • Fernández Peón, Javier
 • Fernández Rodríguez, María
 • Fernández Torres, Mercedes
 • Gamallo Gómez, Isabel
 • Gómez Duarte, Miguel Ángel
 • Lois Salgado, Benjamín
 • Lourido Estévez, Víctor Manuel
 • Lozano Barreiro, José
 • Magán Sanz, Marco
 • Martínez Feijoo, Carlos
 • Martínez Taboada, Víctor Manuel
 • Montoiro Cabada, Francisco
 • Morillo Fernández, Juan
 • Mos Calo, Francisco
 • Otero Rodriguez, Gerardo
 • Pacior Pérez, Manuel
 • París Brandariz, Cristina
 • Patiño Loureiro, Ana
 • Pereira Loira, Eva (Coordinadora da FCT)
 • Pérez Gómez, Catalina
 • Puga Fernández, Cristina (Coordinadora do EDLG e do Obradoiro da Igualdade)
 • Rey Seoane, Borja
 • Sánchez García, Natividad
 • Seoane López, Mª Cristina
 • Sobrino San Martín, Sabela Alexandra
 • Trabazo Sobrino, Raúl
 • Trincado Álvarez, Ramón
 • Varela López, Manuel Ramón
 • Varela Pet, Emma
 • Vázquez Álvarez, Álvaro
 • Vázquez Gancedo, Rafael
 • Veiga Cid, Rafael (Administrador do sistema informático)
 • Vence Ruibal, Marcos (Coordinador de proxectos europeos e PluriFP en Portugués)
 • Vieites Rodríguez, Manuel
 • Vila Vilariño, Bruno (Administrador do sistema informático)

Inglés

 • Rodríguez Blanco, Raquel (Xefa de Departamento e Coordinadora Seccións Bilingües en Inglés)
 • Alonso Lorenzo, Ismael (Coordinador de auxiliares de conversa )

Latín e Grego

 • Seoane Labandeira, Amalia (Xefa de Departamento)

Lingua castelá e literatura

 • Piñeiro Mourín, José Manuel (Xefe de Departamento)
 • Mascareñas García, Marina Carlota

Lingua e literatura galega

 • Álvarez Ruíz, Lourenzo (Xefe de Departamento e Coordinador  Sec. Bilingüe en Portugués)
 • González Bueno, María do Carme

Matemáticas

 • Labraña Barrero, Antón (Xefe de Departamento)
 • Rodríguez Arroyo, Cristina

Orientación

 • Lamelas Fariña, Emilia (Xefa de Departamento)

Relixión

 • Abalde González, María Teresa

Xeografía e Historia

 • Domínguez Touriño, Guillermina (Xefa de Departamento)
 • Lojo Piñeiro, Fernando
 • Poch Gutiérrez, Francisco Javier
 • Durán Rivas, Esther

Auxiliares de conversa

 • Inglés
 • Portugués

Administración e servizos

 • Secretaría
 • Conserxería
 • Limpeza

Proxecto educativo

Aprobado polo Claustro e pola Directora do centro, dona Carmen Viñas Álvarez, con data 28 de xuño de 2019

PEC IES San Clemente