IES San Clemente
 • entrar
 • ?
 • Rexistro

o centro

organización

Organización

As instalacións contan cun amplo horario, tanto para realizar calquera proceso administrativo como á hora de estudar calquera das ensinanzas. Cóntase cun cadro de persoal que forma un equipo cunha grande dedicación.

Horario do centro

De luns a venres : 8:45 – 14:35 e 16:00 – 23:00 h.

Horario de oficinas (Atención ao público)

Mañás : de luns a venres : 9:00 – 14:00 h
Tardes : martes e xoves : 17:00 – 19:00 h

Nos meses de xullo e agosto só se atenderá en horario de mañá:
En xullo de 9:00 a 14:00
En agosto de 9:00 a 13:00.

Contactos

 

Equipo directivo

 • Directora : María del Carmen Viñas Álvarez
 • Vicedirector : Rafael Vázquez Gancedo
 • Secretario : Xosé Feáns Landeira
 • Xefe Estudos BAC–ESA : Lourido Estévez, Victor Manuel
 • Xefe Estudos Ens. Prof. : Rafael Paradela Rodríguez

Coordinación de ensinanzas para adultos

 • ESA : Pilar López Rodríguez
 • Bacharelato: Mercedes Rodríguez Ruibal

Departamentos

Biblioteca

 • Legazpi Buide, Mª Mercedes (Coordinadora)

Bioloxía e Xeoloxía

 • Montero Vilar, Santiago
 • Rodríguez Ruibal, Mª Mercedes (Xefa de Departamento)

Debuxo

 • García Brea, Laura María (Xefe de Departamento)

Economía

 • Martín Álvarez, Mª Jesús (Xefa de Departamento)

Filosofía

 • Mira Martínez, Manuel
 • Pintos Recarey, Manuel Ignacio (Xefe de Departamento)

Física e química

 • Lista Periscal, Yolanda (Xefa de Departamento)
 • Oviedo Braña, Jaime

Formación e orientación laboral

 • Valiño García, Higinio
 • Moure González, Mª del Carmen (Xefa de Departamento)
 • Viñas Álvarez, María del Carmen

Francés

 • Legazpi Buide, Mª Mercedes (Xefa de Departamento)

Informática

 • Alonso Da Silva, Pedro
 • Álvarez Fernández, María del Carmen
 • Beltrán Grande, Alonso
 • Campos Suárez, José
 • Carrión Álvarez, Carlos
 • Chamosa Leira, Javier
 • Cuervo Miguelez, Olga
 • De Novoa López, Tomás Eduardo
 • Fernández Albor, Víctor
 • Fernández Peón, Javier
 • Gamallo Gómez, Carmen
 • Gómez Vázquez, Emiliano Manuel (Xefe de Departamento)
 • González Novoa, Ana
 • Lois Salgado, Benjamín
 • Losada González, Rebeca
 • Lourido Estévez, Víctor Manuel
 • Lozano Barreiro, José
 • Magán Sanz, Marco
 • Martínez Taboada, Víctor Manuel
 • Morillo Fernández, Juan
 • Orosa Fornés, Jesús
 • Otero Álvarez, Roberto
 • Otero Rodríguez, Gerardo
 • Paradela Rodríguez, Rafael
 • París Brandariz, Cristina
 • Pereira Loira, Eva (Coordinadora Sección Bilingüe en Inglés)
 • Pérez Gómez, Catalina
 • Porto Bouzas, Javier Federico (Coordinador da FCT)
 • Posada González, María Isabel
 • Ricoy Riego, Ana Isabel
 • Ricoy Riego, Antonio
 • Rodríguez Romay, María de la Paz
 • Sánchez Martín, Mariano
 • Seoane López, María Cristina
 • Taboada Arjona, José Luis
 • Vázquez Gancedo, Rafael
 • Veiga Cid, Rafael
 • Vence Ruibal, Marcos (Coordinador de proxectos europeos e EDLG)
 • Vieites Rodríguez, Manuel
 • Vila Vilariño, Bruno (Coordinador Sección Bilingüe en Inglés)

Inglés

 • García García, María (Xefa de Departamento)
 • Pérez Tubío, Peregrina

Latín e Grego

 • Feáns Landeira, Xosé
 • Seoane Labandeira, Amalia (Xefa de Departamento)

Lingua castelá e literatura

 • Fernández Rial, Rosalía (Xefa de Departamento)
 • Rodríguez Puy, Maider
 • Rodríguez Puy, Yago

Lingua e literatura galega

 • Díaz Rifón, María Dolores (Xefa de Departamento e Coordinadora Sección Bilingüe en Portugués)
 • Rajó Pazó, Anxo Xoan (Coordinador Sección Bilingüe en Portugués)

Matemáticas

 • Labraña Barrero, Antón (Xefe de Departamento)
 • López Rodríguez, Pilar

Orientación

 • Lamelas Fariña, Emilia (Xefa de Departamento)

Relixión

 • Abalde González, María Teresa (Xefa de Departamento)

Xeografía e Historia

 • Domínguez Touriño, Guillermina (Xefa de Departamento)
 • Carbajo Vázquez, Judith
 • Lobelle González, Rafael
 • Durán Rivas, Esther

Auxiliar de conversa

 • Ryan, Maggie (Inglés)

Administración e servizos

 • Secretaría
 • Conserxería
 • Limpeza