• ?
  • Rexistro

Departamento de Orientación

Dende o departamento de orientación, pretendemos amosar algunhas iniciativas e recursos destinados a promover a orientación como medio favorecedor dunha calidade educativa, dende o autocoñecemento, o control do proceso de aprendizaxe, o axuste das medidas educativas, o coñecemento e a toma de decisións na elección de diferentes itinerarios formativos, a promoción da escolarización, as saídas profesionais e o mundo do emprendemento.

Profesorado
Emilia Lamelas Fariña (Orientadora)
Raúl Fuentes Oñoro (FOL)
Emiliano Gómez Vázquez (Informática)

 

Podes contactar connosco neste enderezo: orientacion@iessanclemente.net