• ?
  • Rexistro

ESA

Dúas convocatorias ao ano: maio e setembro

Datas de matrícula e exames: publícanse na páxina web da Consellería

Calendario da proba:

8.30 h. a 9.00 h.                                                                Chamamento
9.30 h. a 12.00 h.                                                             Ámbito científico-tecnolóxico
12.00 h. a 12.15 h.                                                           DESCANSO
12.15 h. a 13.15 h.                                                           Ámbito Social
16.00 h. a 19.00 h.                                                           Ámbito da comunicación

O calendario será o mesmo tanto para o exame de maio como para o de setembro.