• ?
 • Rexistro

ESA

Pódense realizar probas libres para obter o título de graduado en Educación Secundaria.

PRAZO DE MATRÍCULA: 2016

 • Convocatoria de Maio:
  • Matrícula do 7 ao 18 de marzo do 2016, ámbolos dous incluídos.
  • Exame 27 de maio.
 • Convocatoria de setembro:
  • Matrícula do 1 ao 8 de xullo, ámbolos dous incluídos.
  • Exame 8 de setembro.

Calendario da proba:

8.30 h. a 9.00 h.                                                                Chamamento
9.30 h. a 12.00 h.                                                             Ámbito científico-tecnolóxico
12.00 h. a 12.15 h.                                                           DESCANSO
12.15 h. a 13.15 h.                                                           Ámbito Social
16.00 h. a 19.00 h.                                                           Ámbito da comunicación

O calendario será o mesmo tanto para o exame do 27 de maio como para o exame do 8 de setembro.