• ?
  • Rexistro

Títulos

Expedición de títulos/certificado-pagamentos de taxas.

BACHARELATO, CICLO MEDIO, CICLOS SUPERIORES, CURSO DE ESPECIALIZACIÓN.

Procedemento

Se remataches os teus estudos de Bacharelato ou Ciclo Medio (incluída a FCT)  calquera dos Ciclos Superiores (incluídos FCT e proxecto) só che queda un paso para obter o título correspondente aos teus estudos que é o pagamento de taxas para a expedición do título. Se remataches o curso de especialización e queres obter o certificado correspondente tamén tes que realizar un pagamento de taxas.

Podes consultar as taxas ao final desta páxina, así como un exemplo de como cubrir o impreso.

MOI IMPORTANTE:

  • Non pagar as taxas sen antes asegurarvos que titulades, podedes confirmalo chamando á oficina do centro.
  • A data de ingreso da taxa na Entidade Bancaria TEN QUE SER POSTERIOR á data da avaliación final.

O pago destas taxas pode facerse de dúas formas:

Presencialmente

Recoller na secretaría do centro o “Impreso de autoliquidación de taxas”  e cumprimentalo.

Unha vez selado polo banco ou entidade colaboradora, debe presentarse na secretaría do centro xunto coa fotocopia do DNI e, se aplicaches redución por familia numerosa, o libro de familia numerosa (actualizado) e unha fotocopia del. 

Telemáticamente

O pago debe facerse na Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia, https://ovt.atriga.gal/, seguindo estes pasos:

  • Cidadáns
  • Pago de taxas e prezos: Iniciar taxa.
  • Acceso libre ao servizo (cadeado aberto).
  • Iniciar taxa.
  • Introducir os datos da taxa segundo se indica nos documentos que se atopan ao final desta páxina.
  • Continuar.

Unha vez feito o pago telemático, deberase retroceder ao apartado Cidadáns – Pago de taxas e prezos – Operacións realizadasimprimir en PDF o modelo 730 ->731 para envialo ao correo electrónico  ies.sanclemente@edu.xunta.gal, xunto coa fotocopia do DNI, coa fin de rexistrar o depósito do título e expedir a correspondente certificación.

IMPORTANTE: Indicar que unha vez feito o pago e antes da descarga do MODELO 730, a aplicación xerará un “RECIBO DO PAGO CON TARXETA”. En ningún caso este recibo será xustificante de pago de taxas para presentalo no centro. Cos datos deste recibo, terá que volver á aplicación e xerar o MODELO 730-> 731, que será o que se entregará.

TARIFAS DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS

(Tarifas-vixentes-2024)

Título Tarifa Normal Tarifa familia numerosa (xeral) Tarifa familia numerosa (especial) Duplicados
Bacharel 54,00€ 27,03€ 0€ 4.98€
Técnico (Ciclo Medio) 22,07 € 11,06€ 0€ 2.55€
Técnico Superior (Ciclo Superior) 54,00 € 27,03€ 0€ 4.98€
Expedición de certificado do curso de especialización de ciclo medio ou superior de formación profesional
25,91€ 12,97€ 0€ 2,55€

Exemplo de como cubrir o “Impreso de autoliquidación de taxas