• ?
  • Rexistro

Matrícula do bacharelato a distancia

Matrícula

O prazo de matrícula está pechado. Abrirase para o curso 2024/2025 a comezos de setembro de 2024, en data por determinar.

Como matricularse

A matrícula de bacharelato a distancia realizarase na páxina web matricula.iessanclemente.net, enviando a documentación resultante por correo ao IES San Clemente.