Documentación

Proxecto educativo

O Proxecto Educativo do Centro (PEC) define as liñas básicas de actuación do IES San Clemente.

Pódese consultar na seguinte ligazón: Proxecto Educativo do IES San Clemente.

Plan dixital

Pódese consultar na seguinte ligazón: Plan Dixital do IES San Clemente

Normativa específica derivada da adaptación a COVID-19

As instrucións da Consellería en relación á situación sanitaria derivada do COVID-19 especifican que os centros de ensino non universitario de Galicia deben elaborar os seguintes documentos para a adaptación das súas ensinanzas:

Plan de adaptación COVID-19

Plan de continxencia COVID-19