IES San Clemente
  • entrar
  • ?
  • Rexistro

presencial

ciclo medio smr

Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes. Oferta Ordinaria

Familia profesional

Informática.

Título que se obtén

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes

Saídas profesionais

Estas persoas exercen a súa actividade nomeadamente en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

  • Técnico/a instaladora/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
  • Técnico/a de soporte informático.
  • Técnico/a de redes de datos.
  • Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.
  • Comercial de microinformática.
  • Operador/a de teleasistencia.
  • Operador/a de sistemas.

Duración

Estes estudios teñen unha duración de 2 anos académicos, realizando no último trimestre do 2º ano prácticas en empresas por un total de 410 horas.

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán. Ademais, o módulo Aplicacións Ofimáticas é unha sección bilingüe en portugués.

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Montaxe en matemento de equipamentos 240
Sistemas operativos monoposto 160
Aplicacións ofimáticas 240
Redes locais 213
FOL 107

 Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Sistemas operativos en rede 157
Seguridade informática 140
Servizos en rede 157
Aplicacións web 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410

Máis Información

  Admisión e Matrícula
  Probas acceso a ciclos
  Validacións
  Currículos dos ciclos
  Formación en Centros de Traballo
  Normativa que regula a Formación Profesional
  Suplementos Europass ao título