• ?
 • Rexistro

Ciclo Medio Plurilingüe de Sistemas Microinformáticos e Redes. Oferta Ordinaria

Familia profesional

Informática.

Título que se obtén

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes

Prazas ofertadas no réxime ordinario

30 (en horario de mañá)

Saídas profesionais

Estas persoas exercen a súa actividade nomeadamente en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a instalador/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
 • Técnico/a de soporte informático.
 • Técnico/a de redes de datos.
 • Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.
 • Comercial de microinformática.
 • Operador/a de teleasistencia.
 • Operador/a de sistemas.

Duración

Estes estudios teñen unha duración de 2 anos académicos, realizando no último trimestre do 2º ano prácticas en empresas por un total de 410 horas.

Idiomas

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Ademais, impártese en portugués:

 • o módulo Aplicações ofimáticas, de 1SMR,
 • o módulo Português Língua Estrangeira Profissional I de 1SMR,
 • o módulo Serviços em Rede, de 2SMR,
 • o módulo Português Língua Estrangeira Profissional II de 2SMR,

Consultar a previsión de módulos en lingua estranxeira para o próximo ano lectivo.

Programacións

Programacións para o curso 2023-2024

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Montaxe e matemento de equipamentos 240
Sistemas operativos monoposto 160
Aplicacións ofimáticas 240
Redes locais 213
FOL 107
Portugués Lingua Estranxeira Profesional I 53

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Sistemas operativos en rede 157
Seguridade informática 140
Servizos en rede 157
Aplicacións web 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Portugués Lingua Estranxeira Profesional II 53
Formación en centros de traballo 410

Máis Información

https://www.edu.xunta.es/fp/

#FPGalicia

Admisión e Matrícula
Probas acceso a ciclos
Validacións
Currículos dos ciclos
Formación en Centros de Traballo
Normativa que regula a Formación Profesional
Suplementos Europass ao título