• ?
 • Rexistro

Ciclo Medio Plurilingüe de Sistemas Microinformáticos e Redes. Oferta Ordinaria

Familia profesional

Informática.

Título que se obtén

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes

Saídas profesionais

Estas persoas exercen a súa actividade nomeadamente en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a instaladora/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
 • Técnico/a de soporte informático.
 • Técnico/a de redes de datos.
 • Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.
 • Comercial de microinformática.
 • Operador/a de teleasistencia.
 • Operador/a de sistemas.

Duración

Estes estudios teñen unha duración de 2 anos académicos, realizando no último trimestre do 2º ano prácticas en empresas por un total de 410 horas.

Idiomas

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Ademais, impártese en portugués:

 • o módulo Aplicações ofimáticas,
 • o Projeto vinculado a ese módulo,
 • e a actividade extra escolar Rumo ao B1.

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Montaxe en matemento de equipamentos 240
Sistemas operativos monoposto 160
Aplicacións ofimáticas 240
Redes locais 213
FOL 107

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Sistemas operativos en rede 157
Seguridade informática 140
Servizos en rede 157
Aplicacións web 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410

Máis Información

[icon name=icon-link] Admisión e Matrícula
[icon name=icon-link] Probas acceso a ciclos
[icon name=icon-link] Validacións
[icon name=icon-link] Currículos dos ciclos
[icon name=icon-link] Formación en Centros de Traballo
[icon name=icon-link] Normativa que regula a Formación Profesional
[icon name=icon-link] Suplementos Europass ao título
[icon name=icon-link] Listaxe de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP)