IES San Clemente
  • entrar
  • ?
  • Rexistro

dinamización

equipo

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

A dinamización lingüística é unha iniciativa do IES San Clemente que ten como finalidade normalizar o uso da lingua tanto nas relacións humanas coma nos diferentes ámbitos de formación.

Aínda que o noso motor é a promoción do galego, moitas das nosas propostas están relacionadas co plurilingüismo e co trato “de igual a igual” coas diferentes linguas europeas.

Propomos unha serie de actividades adecuadas ao alumnado do noso centro, que podedes consultar nos seguintes documentos e que serán puntualmente publicadas no apartado Novas.

Ano lectivo 2017-2018
  Proxecto de fomento do uso do galego – v1 (outubro)
  Proxecto de fomento do uso do galego – v2 (xaneiro)
  Actas das reunións
  Memoria

Ano lectivo 2016-2017
  Proxecto de fomento do uso do galego – v1 (outubro)
  Proxecto de fomento do uso do galego – v2 (xaneiro)
  Actas das reunións
  Memoria

Ano lectivo 2015-2016
  Proxecto de fomento do uso do galego
  Plan do EDLG
  Actas das reunións
  Memoria

Ano lectivo 2014-2015
  Plan do EDLG
  Actas das reunións

  Histórico

Se queredes contactar connosco, enviádenos un email a edlg@iessanclemente.net