• ?
  • Rexistro

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

A dinamización lingüística é unha iniciativa do IES San Clemente que ten como finalidade normalizar o uso da lingua tanto nas relacións humanas coma nos diferentes ámbitos de formación.

Aínda que o noso motor é a promoción do galego, moitas das nosas propostas están relacionadas co plurilingüismo e co trato “de igual a igual” coas diferentes linguas europeas.

Propomos unha serie de actividades adecuadas ao alumnado do noso centro, que podedes consultar nos seguintes documentos e que serán puntualmente publicadas no apartado Novas.

Ano lectivo 2018-2019
[icon name=icon-file] Proxecto de fomento do uso do galego – v1 (outubro)
[icon name=icon-file] Proxecto de fomento do uso do galego – v2 (xaneiro)
[icon name=icon-file] Memoria

Ano lectivo 2017-2018
[icon name=icon-file] Proxecto de fomento do uso do galego – v1 (outubro)
[icon name=icon-file] Proxecto de fomento do uso do galego – v2 (xaneiro)
[icon name=icon-file] Memoria

Ano lectivo 2016-2017
[icon name=icon-file] Proxecto de fomento do uso do galego – v1 (outubro)
[icon name=icon-file] Proxecto de fomento do uso do galego – v2 (xaneiro)
[icon name=icon-file] Actas das reunións
[icon name=icon-file] Memoria

Ano lectivo 2015-2016
[icon name=icon-file] Proxecto de fomento do uso do galego
[icon name=icon-file] Plan do EDLG
[icon name=icon-file] Actas das reunións
[icon name=icon-file] Memoria

Ano lectivo 2014-2015
[icon name=icon-file] Plan do EDLG
[icon name=icon-file] Actas das reunións

Anos anteriores
[icon name=icon-link] Histórico

Se queredes contactar connosco, enviádenos un email a edlg@iessanclemente.net