• ?
  • Rexistro

Exames de bacharelato – setembro 2021

Os exames finais extraordinarios do bacharelato a distancia do IES San Clemente, celebraranse de xeito presencial os días 1 e 2 de setembro. Terán lugar no IES San Clemente e nas EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol. Durante a realización dos exames apricarase o seguinte...

Instruccións matrícula ABAU (convocatoria extraordinaria xullo 2021)

Matrícula Anticipada (alumnado que rematou os seus estudos en anos anteriores ou na convocatoria ordinaria do curso 2020-2021) Prazo de matrícula: do 14 ao 30 de xuño de 2021 O alumnado fará a matrícula directamente no NERTA: https://www.edu.xunta.es/nerta Matrícula Ordinaria (alumnado que remata os estudos en xuño de 2021) Prazo...

Exames ESA setembro 2021

Os exames finais extraordinarios do 2º cuadrimestre da ESA, terán lugar o venres 3 de setembro de forma presencial, no IES San Clemente de Santiago e nas localidades de Arzúa, Boiro, Verín e Vigo, no horario habitual: 9,30 a 10,30 - Ámbito Social 10,50 a 12,00 - Ámbito Científico-tecnolóxico ...

Rosalía Soto, alumna de bacharelato, a máxima nota na ABAU

Rosalía Soto, alumna de bacharelato, a máxima nota na ABAU
O equipo docente do IES San Clemente quere felicitar a nosa alumna Rosalía Soto, máxima nota na ABAU. Acadou unha media de 10 no bacharelato, e 9,96 na fase xeral da ABAU. O vindeiro ano quere estudar Física na USC.

Proxectos Europeos – Informe final 2020/2021

Durante o presente ano escolar, no IES San Clemente realizáronse os seguintes proxectos europeos: Mobilidades Erasmus+ KA116 e KA103 para a realización de prácticas e estudos no estranxeiro: Ciclo Medio, 24 mobilidades: 10 de FCTs, 2 de recén titulados e 12 extra curriculares, todas en Portugal, con bolsa Erasmus+ KA116...

Visita de profesoras da AE Carlos Amarante

Visita de profesoras da AE Carlos Amarante
O pasado 14 de xuño tivemos a oportunidade de recibir no IES San Clemente a dúas profesoras da AE Carlos Amarante que forman parte do equipo Erasmus+ nesta institución: Maria Luz Miranda e Maria da Graça Moura Esteves. Está en marcha unha colaboración moi importante entre...

Reclamación ás cualificacións finais 2º de bacharelato xuño 2021

A CIRCULAR Nº2/2021 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato, según o establecido na Lei Orgánica 2/2006,...

Reclamación ás cualificacións finais 1º bacharelato xuño 2021

A ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no bacharelato, según o establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación. No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas na avaliación...

Reclamación ás cualificacións finais ESA xuño 2021

A ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas na ESO, según o establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación. No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas nos exames...