• ?
  • Rexistro

Exames de setembro: 1º de bacharelato.

Realizaranse os días 1 e 2 de setembro co horario e nas sedes habituais. É imprescindible presentarse co documento de identidade (DNI, NIE, Carné de conducir ou pasaporte). Cando teñan coincidencia horaria entre materias de primeiro e segundo, débenllo comunicar ao profesorado segundo entren na aula. Luns, día 1 de setembro As 9,30 Lingua castelá...

Probas Libres para obter o Título de graduado en Educación Secundaria

Pódense realizar probas libres para obter o título de graduado en Educación Secundaria. PRAZO DE MATRÍCULA: 2014 Poderán acudir a matricularse no IES San Clemente o alumnado con apelidos que comecen entre a letra A e a letra L (incluida) Convocatoria de setembro: Matrícula do 1 ao 10 de xullo, ámbolos dous incluídos. Exame 11 de...

Xa non é a primeira vez que vos falo da utilización das mulleres como "botín de guerra", pero desta vez é tan duro e estamos todas e todos tan implicad@s, que é preciso que tomemos conciencia dunha vez por todas de que o "noso mundo", cheo de tecnoloxía está...

Matrícula PAU xuño 2014

SELECTIVIDADE XUÑO 2014   Matrícula: Todo o alumnado deberá acudir o mércores 4 de xuño ao IES San Clemente en horario de 9:00h-13:00h, con independencia de onde faga os exames. Procedemento a seguir: 1-      Presentarse na oficina do IES San Clemente (9:00h-13:00h), para recoller os impresos 2-      Cubrilos e levalos ao banco 3-      Presentar a...

Matricula PAU xuño 2014

SELECTIVIDADE XUÑO 2014   Matrícula: Todo o alumnado deberá acudir o mércores 4 de xuño ao IES San Clemente en horario de 9:00h-13:00h, con independencia de onde faga os exames. Procedemento a seguir: 1-      Presentarse na oficina do IES San Clemente (9:00h-13:00h), para recoller os impresos 2-      Cubrilos e levalos ao banco 3-      Presentar a...

RECLAMACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO

RECLAMACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO: A CIRCULAR Nº3/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que compre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido...

Informe anual de la UE sobre los progreso en materia de género

Unión Europea: La igualdad salarial entre sexos tardará 70 años. Las mujeres constituyen el 17,8% de las Juntas de las empresas públicas y en los CEOs de las compañías europeas con presencia en Bolsa sólo alcanzan el 2,8%. La Comisión Europea ha publicado, en su informe anual sobre los progresos en...