• ?
  • Rexistro

LusoMicroFonia

Ano 2021/2022

Participan as tres turmas do ciclo PluriFP SMR e do ciclo PluriFP ASIR, en colaboración co AE Carlos Amarante de Braga e o Centro Paula Souza, de São Paulo, Brasil.

Obxectivo: crear un canal de podcast lusófono para o seu uso continuado por parte de todas as escolas interesadas e dotalo de contido inicial, alén de adestrar a expresión oral en portugués.

Máis información: