• ?
  • Rexistro

Final do proxecto Leonardo da Vinci

Final do proxecto Leonardo da Vinci
Coa volta do alumno Luis Martínez, que realizou a súa FCT en Lisboa durante outono de 2014, finaliza o proxecto Leonardo da Vinci. A partir de agora, o alumnado que desexe realizar a FCT no estranxeiro, tanto de ciclo medio como de ciclos superiores, terán acceso ás bolsas Erasmus+. A...

Páxina da ONU Mulleres

  Páxina da ONU cunha información interesante sobre o Día Internacional para a eliminación da Violencia contra das mulleres     http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/evaw

Exames de setembro: 1º de bacharelato.

Realizaranse os días 1 e 2 de setembro co horario e nas sedes habituais. É imprescindible presentarse co documento de identidade (DNI, NIE, Carné de conducir ou pasaporte). Cando teñan coincidencia horaria entre materias de primeiro e segundo, débenllo comunicar ao profesorado segundo entren na aula. Luns, día 1 de setembro As 9,30 Lingua castelá...

Probas Libres para obter o Título de graduado en Educación Secundaria

Pódense realizar probas libres para obter o título de graduado en Educación Secundaria. PRAZO DE MATRÍCULA: 2014 Poderán acudir a matricularse no IES San Clemente o alumnado con apelidos que comecen entre a letra A e a letra L (incluida) Convocatoria de setembro: Matrícula do 1 ao 10 de xullo, ámbolos dous incluídos. Exame 11 de...