• ?
  • Rexistro

FCT no estranxeiro – Outono 2015

No fluxo de outono de 2015 participan seis alumnos do IES San Clemente:Dublin

  • ASIR: Adrián Cabo en Dublín.
  • DAM: José Manuel Rozas en Berlín; Luis Morais, Martín Galante e Álvaro Veiga en Dublín.
  • DAW: Víctor García en Dublín.

Todos teñen financiamento de “erasmus.es” do MECD.

Dos seis alumnos, catro cursaron seccións bilingües en inglés.

Rozas

 

 

 

 

 

 

Máis información sobre a FCT no estranxeiro:
Blogue
 Proxecto eTwinning AtlânticoVET