• ?
  • Rexistro

Instruccións matrícula ABAU (convocatoria ordinaria xuño 2022)

Matrícula Anticipada (alumnado que rematou os seus estudos en anos anteriores)

Matrícula Ordinaria (alumnado que remata os estudos en maio de 2022)

  • Prazo de matrícula: 20 de maio de 2022 (de 09:00 a 13:00)
  • O alumnado fará a matrícula no IES San Clemente en Santiago, aínda que os exames os fixera en outra localidade.
  • Documentación a presentar: 2 fotocopias do DNI, taxa pagada do título de bacharelato LOMCE (54,00€), taxa pagada da ABAU (63,67€) e impreso de matrícula ABAU.

Os exames serán os días 7, 8 e 9 de xuño

Protocolo ABAU 2022

Para calquera dúbida ou consulta poden chamar á oficina do IES San Clemente 881 867 501