• ?
  • Rexistro

Exames finais 1º BAC convocatoria ordinaria

En relación aos exames finais de Bacharelato de materias de 1º BAC, convocatoria ordinaria o 30 de maio e 1 de xuño:

  • Terán lugar de xeito presencial no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.
  • A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais será o día 9.
  • Durante a realización dos exames recoméndase o uso da máscara.
  • En aplicación da nova estratexia de control da SARS-COV-2, non será necesario a presentación de declaración responsable. Os casos confirmados da COVID-19 (aqueles que teñan unha proba diagnóstica realizada por un profesional sanitario) deberán seguir as indicacións do seu médico.
A xefatura de estudos