• ?
  • Rexistro

Información sobre a Proba Libre FP (LOE) xuño 2022.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obter directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Información  sobre a convocatoria actual

 

 


O Calendario de desenvolvemento das probas  é o que aparece a continuación:

  • Xornada de acollemento: O mércores 1 de xuño as 17:00h.
  • Datas da 1ª parte da proba: Do venres 3 de xuño ata o mércores 8 de xuño.
  • Publicación das cualificacións da 1ª parte: Venres 10 de xuño.
  • Datas da 2ª parte da proba: Do luns 13 de xuño ata o xoves 16 de xuño.
  • Publicación das cualificacións da 2ª parte: O mércores 22 de xuño.
  • Reclamacións: Luns 27 e martes 28 de xuño.

Nos seguintes enlaces tedes as datas e horas dos exames que se corresponden coa 1ª parte da proba e coa 2ª parte da proba nos diferentes ciclos, así como das programacións.

NOTA:Pódense  producir cambios na asignación de aulas, do que se informará no momento ao alumnado afectado.

Ciclo Medio  SMR (NON HAI ALUMNOS/AS MATRICULADOS)

Cualificacións da segunda proba.

Cualificacións da primeira proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL SMR 21-22

2ª parte HORARIO PL SMR 21-22

Programacións:

Ciclo superior ASIR

Cualificacións da segunda proba.

Cualificacións primeira proba .

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL ASIR 21-22

2ª parte  HORARIO PL ASIR 21_22

Programacións:

Ciclo superior DAM

Cualificacións da segunda proba.

Cualificacións da primeira proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL DAM 21-22

2ª parte HORARIO PL DAM 21-22

Programacións:

Ciclo superior DAW

Cualificacións da segunda proba

Cualificacións da primeira proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL DAW 21-22

2ª parte HORARIO PL DAW 21-22

Programacións: