• ?
  • Rexistro

Oferta de traballo empresa UNISYS

BUSCAMOS: Titulación: Grado Superior en alguna de las siguientes familias profesionales: - Informática o comunicaciones Experiencia: 6 meses Lugar de trabajo: Santiago de Compostela Deseable tener experiencia en: - Equipos de interconexión de redes: routers, switches, firewalls, wifi, etc. - Gestión de redes de área local, gestión de redes de datos, gestión de incidencias, gestión de...

Portal europeo da xuventude

Portal europeo da xuventude
Oportunidades de voluntariado, estudo, traballo no estranxeiro, intercambios e consellos de viaxe. https://europa.eu/youth/go-abroad_es

Descontos educativos para membros do IES San Clemente

O IES San Clemente acaba de rexistrarse en UNiDAYS https://www.myunidays.com/ES/es-ES para que os membros da nosa comunidade educativa (estudantes, profesores, PAS, etc.) poidan gozar de descontos educativos no momento de mercar en tendas especializadas. Por exemplo, é un requisito esencial para poder mercar produtos de Apple con desconto educativo, produtos...

Información sobre a Proba Libre FP (LOE) xuño 2021.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obter directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no...

Día internacional da Internet segura 2021

Día internacional da Internet segura 2021
O Día internacional da Internet Segura é un evento promovido pola rede INSAFE/INHOPE co apoio da Comisión Europea, que se celebra cada mes de febreiro co obxectivo de promover un uso seguro e positivo das TIC, especialmente entre a mocidade. O noso IES ten un compromiso especial con esta celebración,...

Probas de acceso a ciclos medios e superiores convocatoria 2021

No Diario oficial de Galicia do 9 de febreiro de 2021 publícase a Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021 (códigos de...

Conectividade a 10 Gbps no IES San Clemente.

Fruto da colaboración que temos coa USC e o CESGA, hoxe mércores día 3 de Febreiro de 2021, fíxose efectiva o cambio de conectividade de 1 Gbps simétrico a 10 Gbps simétricos (pola nosa banda, a conexión que temos podería permitir ata 25 Gbps simétricos, polo que a ampliación...