• ?
 • Rexistro

FCT no estranxeiro: preguntas frecuentes

Actualizado a 20.07.21

Índice:

 

Pódese realizar a FCT no estranxeiro sen gozar dunha bolsa Erasmus+?

Si, pódese realizar con fondos propios. A Consellaría de Educación concede unha axuda que se cobra seis meses despois de finalizar o período de prácticas.

 

Pódense realizar prácticas no estranxeiro despois de finalizar o ciclo?

Si, no período dun ano desde a data da avaliación final (un ano e medio mentres dure a pandemia Covid-19).

 

Pódense realizar prácticas non curriculares no estranxeiro antes de finalizar o ciclo?

Si, por exemplo no verán despois de finalizar o primeiro curso dun ciclo. Neste caso as prácticas son extra curriculares (non se trata da FCT). A asignación destas prazas está condicionada a que non as soliciten outros alumnos para faceren a FCT. Atenderanse os criterios de selección publicados.

 

Cales son os seguros e as coberturas?

O alumnado que realiza a FCT está cuberto por un seguro da Consellaría de Educación, para accidentes e responsabilidade civil no posto de traballo.

É obrigatorio viaxar coa Tarxeta Sanitaria Europea para o caso de doenza.

Ademais, todo o alumnado que realice calquera tipo de mobilidade (FCT, prácticas extra curriculares, de recén titulado, de estudos), terá un seguro privado 24h. que cobre doenza, accidentes, responsabilidade civil e repatriación.

 

Hai límite de idade?

Non.

 

É importante que o meu titor ou titora saiba que teño interese en realizar a FCT no estranxeiro?

Si.

 

Podo realizar prácticas Erasmus+ en calquera destino?

O alumnado de ciclos superiores pode realizar prácticas, tanto de FCT como extracurriculares, en calquera destino da Unión Europea.

O alumnado de ciclo medio pode realizar a FCT en Portugal e outras prácticas extracurriculares en calquera destino da Unión Europea.

En caso de que o alumno non coñeza a lingua propia do país destino, será necesario que tanto o titor na empresa como o alumno acorden en que lingua se van comunicar, tamén que o alumno sexa consciente das dificultades que se pode atopar no día a día e estea disposto a afrontalas.

 

Cando se solicita?

O alumnado e ex alumnado pode solicitar a súa praza en calquera momento a cubrindo este formulario.

Porén, hai dúas datas importantes para a asignación de prazas para a FCT:

 • Para o alumnado de ensino ordinario: 31 de outubro, para realizaren a FCT en primavera do ano seguinte.
 • Para o alumnado de ensino modular e distancia: 31 de xaneiro, para realizaren a FCT en outono do mesmo ano.

Publícanse regularmente recordatorios no apartado Novas de Proxectos Europeos.

 

Cando se sabe se es seleccionado/a?

No caso da FCT, despois das datas sinaladas no apartado anterior:

 • Se houber menos solicitudes que prazas: cando finalice o prazo. O resto de prazas fican dispoñibles para outros candidatos (FCT, extra curriculares e recén titulados).
 • No caso de haber máis solicitudes que prazas: pouco antes de realizar a FCT farase unha proba de lingua estranxeira. Despois ordénanse segundo os criterios de selección e publícase a lista de seleccionados. Até a data de avaliación non é posible saber quen foi seleccionado/a con certeza.

As bolsas restantes (non asignadas despois desas datas sinaladas) asígnanse por orde de solicitude, sempre respectando o indicado na páxina de criterios de selección.

 

Erasmus+ inclúe algún tipo de curso de idiomas no país de destino?

Non. Só contempla a posibilidade de realizar un curso en liña a través da plataforma OLS.

 

A formación lingüística en orixe é só para o alumnado seleccionado?

Non, é para todos os solicitantes de bolsa Erasmus+. Normalmente realízase durante o ano académico, antes da selección de participantes. Para certas linguas existe unha aplicación en liña para a aprendizaxe de linguas (OLS) que substitúe o curso presencial.

 

Cal é o papel do IES San Clemente?

O centro desempeña o papel de socio de envío: selección de participantes, preparación lingüística e cultural en orixe, xestión da documentación, pagamento da bolsa e xestión do seguro; titoría, certificación mediante Europass Mobility, avaliación do proxecto e divulgación dos resultados.

Contamos con socios intermediarios nalgún dos destinos, coas seguintes funcións: axuda na selección de empresas, seguimento e atención a participantes, información a titores, avaliación do proxecto e divulgación dos resultados.

 

Cales son as obrigas do alumnado?

 

Cales son as contías das axudas?

FCT de Ciclo Medio – Portugal:

 • Erasmus+: Sobre 3 800 € (80% antes da mobilidade).
 • Consellaría de Educación: 1 350 € – Incompatible con Erasmus+.

FCT de Ciclos Superiores:

 • Cálculos para Irlanda:
  • Axuda Erasmus+: 1000 euros
  • Axuda Xunta: 840 euros
  • Total: 1840 euros
 • Cálculos para Portugal / Alemaña:
  • Axuda Erasmus+: 900 euros
  • Axuda Xunta: 666 euros
  • Total: 1566 euros
 • O alumnado sen bolsa Erasmus+ tamén pode realizar a FCT no estranxeiro coa axuda da Consellaría de Educación:
  • Irlanda – 1 575 € (incompatible con Erasmus+).
  • Portugal / Alemaña – 1 250 € (incompatible con Erasmus+).
 • Importante:
  • Todas estas axudas son para pagar a viaxe, a manutención e aloxamento.
  • As axudas Erasmus+ cóbranse: 80% antes da mobilidade e 20% despois da mobilidade.
  • As axudas da Xunta cóbranse entre catro e seis meses despois da mobilidade, pero o IES pode facer un préstamo equivalente ao alumnado, se for preciso.
  • Só CSs: 100 €/mes adicionais para beneficiarios da bolsa xeral do MECD durante o ano lectivo anterior.
  • Os importes varían dunha convocatoria a outra.
  • Consultar outros destinos.

 

As axudas son compatibles con outras fontes de financiamento?

Do lado de Erasmus+, son compatibles con outras bolsas e con remuneración da empresa (ver nesta páxina o documento “preguntas frecuentes”).

O feito de trasladarse ao estranxeiro implica que non sexa posible cobrar prestacións por desemprego.

 

Canto dura a mobilidade?

A FCT en empresa dura exactamente 11 semanas. Pódese viaxar uns días antes do inicio e regresar uns días despois do fin.

As prácticas extra curriculares duran un mínimo de 1 mes para ciclo medio e 2 meses para ciclos superiores.

 

Como se certifica a mobilidade?

O IES emite dous certificados, o Europass Mobility coa descrición detallada da mobilidade e o anexo ao Suplemento Europass, que é un certificado oficial en español e inglés onde consta o expediente académico e as horas das mobilidades Erasmus+.

 

Cal é o límite de bolsas que se poden conceder á mesma persoa?

Pódense desfrutar até 12 meses (continuos ou descontinuos) en total para prácticas de ciclo medio (incluídas as feitas noutros ciclos, noutros centros) e 12 meses para prácticas de ciclos superiores (de calquera ciclo, en calquera centro).

 

Podo volverme atrás en calquera momento?

É posible renunciar á praza pero hai que tentar evitalo porque pode ser prexudicial para outros candidatos ou para a relación que o IES San Clemente ten coas empresas.
Quen teña unha praza asignada e non poida desfrutala (por renuncia, por suspender, etc.) e queira solicitala de novo noutra convocatoria, pasará ao final da lista.
Se durante a realización da mobilidade alguén abandona, ten que devolver integramente o diñeiro da bolsa.

 

Teño outras dúbidas. A quen podo preguntar?

Podes escribir un email a erasmus@iessanclemente.net