• ?
  • Rexistro

Suplemento Europass

O Suplemento Europass é un documento informativo que facilita a comprensión a empresas de outro país do significado do Título: cales foron as disciplinas cursadas e as competencias adquiridas.

Tamén é posible emitir un anexo bilingüe español/inglés do expediente académico.

Suplementos Europass aos títulos de FP Informática:
[icon name=icon-file] ESEN – Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.
[icon name=icon-file] ESEN – Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
[icon name=icon-file] ESEN – Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red.
[icon name=icon-file] ESEN – Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

Máis información:
[icon name=icon-link] Portal “Todo FP” do MECD