FCT no estranxeiro: Próximas convocatorias (xaneiro de 2014)

FCT en outono de 2014
En xaneiro de 2014 o IES San Clemente vai convocar varias prazas para realizar a FCT no estranxeiro durante outono de 2014, subvencionadas polos programas Leonardo da Vinci, Erasmus, e/ou Erasmus+.
Para alumnado de 2º ano en réxime modular (presencial ou distancia).

FCT en primavera de 2015
En xaneiro de 2014 o alumnado inicialmente interesado en realizar a FCT no estranxeiro durante primavera de 2015, coa subvención do programa Erasmus+, terá que comunicalo ao coordinador de proxectos europeos.
Para todo o alumnado de 1º ano (réximes ordinario e modular).