• ?
  • Rexistro

Guía de Orientación Educativa para o alumnado de Educación de Adultos

Estimado/a  alumno/a: Sabemos que, como estudante que es, estás nun momento de moitas  dúbidas, no que  che fai falla toda a  información, para poder tomar as decisións que van afectar ao teu futuro. Este documento pretende ser unha ferramenta que che axude a reflexionar e aclarar todas as cuestións sobre os...

Novidades no acceso aos Ciclos de Grao Superior

Novidades da convocatoria de probas de acceso de 2016 As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo, non terán que presentarse ás...

Probas de acceso a ciclos 2016

Publicados o Borrador da Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016 e o calendario das mesmas.   http://www.edu.xunta.es/fp/node/13277

Charla sobre a prevención da diabetes

Charla sobre a prevención da diabetes
O mércores 16 de decembro tivemos a sorte de ter con nos a Mª Teresa Lor Rodríguez, enfermeira de endocrinoloxía e educadora en diabetes do CHUS. Mª Teresa, fixo un percorrido pola historia da diabetes, o descubrimento da insulina e centrouse logo na enfermidade. Falou dos tipos de diabetes que...

Voluntario/a para impartir clases de informática

No Proxecto Home, necesitan un voluntario ou voluntaria para impartir clase de informática un día á semana. Sería en horario de 19:00 a 20:30, luns, martes, mércores ou xoves. O centro é o que está pola estrada de Santa Comba, onde viven os residentes do Proxecto.  O perfil da persoa que imparta...
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Probas para a obtención do título de graduado en ESO

O día 29 de maio e o 9 de setembro, terán lugar as probas para a obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de dezaoito anos. O chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba farase entre as 8.30 e as 9.00 horas. A sesión da mañá terá...