• ?
  • Rexistro

Probas de acceso a ciclos 2016

Publicados o Borrador da Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016 e o calendario das mesmas.

 

http://www.edu.xunta.es/fp/node/13277