• ?
  • Rexistro

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015

Xúntase a Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2014/15.
  • O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
  • convocatoria