• ?
  • Rexistro

Inicio do curso 2021-2022: Presentacións e normas preventivas

Normas preventivas obrigatorias para a asistencia á xornada de presentación

O alumnado NON acudirá ao centro se presenta síntomas compatibles co covid-19.

O alumnado deberá asistir á xornada de presentación sen acompañante, na hora indicada, e observando as seguintes medidas:

  • É obrigatorio o uso de máscara en todo momento.
  • Na entrada e saída manterase a distancia de seguridade evitando agrupacións de alumnado.
  • Pode traer unha folla ou bloc de notas para tomar algún apuntamento. No centro non se proverá de material.
  • Deberase empregar o xel hidroalcohólico dispoñible na entrada da aula e seguir en todo momento as indicacións do profesorado.

Horarios e aulas de presentación dos inicios de cursos de toda a oferta formativa do IES San Clemente.

Día Presentación Grupos 1º Apelido (De-Ata) Hora Aula Video Presentación
15 1º-2º Ciclos Ordinarios e DUAL 
 
1º SMR A-G 10:00h 11  
1º ASIR A-Martínez
10:00h 22  
1º DAM A-Fraga 10:00h 01  
1º DAW A- Fungueiriño 10:00h 26  
2º SMR A-F 11:00h 21  
2º ASIR A-Malvar 11:00h 23  
2º DAM (todos) 11:00h 13  
2º DAW A-Lago 11:00h 12  
1º DAW Dual A-López Montouto 10:00h 24  
2º DAW Dual (todos) 11:30h 32  
15 Ciclos Modulares Presenciais  
ASIR(módulos de 1º)
A-Rial 17:00h 01  
ASIR(módulos de 2º)
(todos) 18:00h 23  
DAW(módulos de 1º) A-Fernández Rodríguez 17:00h 13  
DAW(módulos de 2º) A-Gómez López 18:00h 21  
16 1º-2º Ciclos Ordinarios e DUAL
 
1º SMR H-Z 10:00h 11  
1º ASIR Marzoa-Z 10:00h 22  
1º DAM G-Z 10:00h 01  
1º DAW G-Z 10:00h 26  
2º SMR G-Z 11:00h 21  
2º ASIR Márquez-Z 11:00h 23  
2º DAW Lareu-Z 11:00h 12  
1º DAW Dual López Vázquez-Z 11:00h 24  
16
Ciclos Modulares Presenciais      
ASIR(módulos de 1º) Rodríguez-Z
17:00h
 01
DAW(módulos de 1º) G-Z
17:00h   13
DAW(módulos de 2º) González-Z
18:00h  21
17
Ciclos Modulares a Distancia
ASIR, DAM, DAW, SMR
(todos) 18:00h
Telemática*
23 ESA a Distancia (todos) 10:00 h Telemática*
23 Bacharelato a Distancia (todos) 10:00 h Telemática*
 
(*)As presentacións telemáticas serán publicadas no día e hora indicado.