• ?
  • Rexistro

LMF: Podcast lusófono

Durante o ano lectivo 2021/2022 vamos traballar no proxecto eTwinning LusoMicroFonia, creando un podcast en portugués entre o alumnado dos ciclos plurilingües do IES San Clemente (1SMR, 2SMR e 1ASIR), o AE Carlos Amarante de Braga e o Centro Paula Souza de São Paulo.

A proposta está aberta á participación puntual do alumnado e profesorado dos outros ciclos, bacharelato ou ESA.

Se queres colaborar con algunha gravación, música, etc, escribe a plurifp@iessanclemente.net

Máis información: