• ?
  • Rexistro

Job Shadowing 2022/2023

O IES San Clemente oferta bolsas Erasmus+ para realizar un Job Shadowing nun centro educativo ou nunha empresa, fóra do estado español, nun país da Unión Europea.

Duración: 5 ou 7 días, viaxe incluída.
Finalidade: Desenvolvemento profesional do persoal docente así como o desenvolvemento das institucións implicadas. Debe enmarcarse nun enfoque estratéxico das organizacións participantes.

Destinatarios: Profesorado de tódolos ciclos.

Criterios de selección:

  • 1.- Colaboración en proxectos europeos.
  • 2.- Non ter participado anteriormente nun Job Shadowing.
  • 3.- Colaboración en PluriFP.
  • 4.- Calidade do borrador do programa de mobilidade presentado pola persoa solicitante tras consultar coa institución, empresa ou organización de acollida.
  • 5.- Para solicitudes fóra de prazo: por orde de solicitude.

O profesorado que estea interesado, debe solicitar formar parte do proceso de selección antes do 20 de novembro, escribindo a erasmus@iessanclemente.net