• ?
  • Rexistro

Job Shadowing de Giuseppe e Mauro

Entre o 22 e o 24 de maio de 2017 recibimos a Giuseppe Varalda e a Mauro Bogliaccino, da Fondazione ITS per l’ICT Piemonte de Turín, Italia.

Durante estes tres días asistiron a varias clases e mantivemos reunións sobre diversos aspectos organizativos, por exemplo: Erasmus+, eTwinning, FCT, plataformas de ensino a distancia e administración do sistema informático do IES.

Máis información