• ?
  • Rexistro

Segunda convocatoria FCT no estranxeiro: Primavera de 2016

Ábrese un prazo extraordinario para que o alumnado de ciclos superiores poida solicitar unha bolsa Erasmus+ para realizar a FCT no estranxeiro. Actualmente dispomos de tres bolsas sen asignar.

Pódense consultar os importes, destinos habituais e outra información na FAQ.

Selección: as bolsas concédense por orde de solicitude, excepto o caso previsto no apartado de “exclusión” dos criterios de selección.

Para solicitar a praza tedes que escribir a erasmus@iessanclemente.net indicando os vosos datos persoais e o destino desexado. Achegade foto e DNI escaneados.