• ?
  • Rexistro

Carta Erasmus 2014-2020

Seguindo as indicacións da Comisión Europea, publicamos no website do IES San Clemente a nova Carta Erasmus (ECHE) para o período 2014-2020, xunto coa estratexia global e o plan de internacionalización do centro.

Poden descargar os tres ficheiros no apartado Documentos da seguinte páxina:

http://www.iessanclemente.net/programas-europeos