• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria maio de 2014)

Nos seguintes arquivos achéganse as cualificacións provisionais

06_Santiago_SanClemente_1

07_Santiago_SanClemente_2

As reclamacións faranse nas oficinas do IES San Clemente do 5 ao 11 de xuño (ata as 13:00 horas). Presentaranse por escrito segundo o modelo de reclamación,  e estarán asinadas polo interesado ou interesada.