• ?
 • Rexistro

Información probas libres FP (LOE) Curso 2023-2024

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obter directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Información  sobre a convocatoria actual

Calendario de admisión das probas libres

O Calendario de desenvolvemento das probas no IES San Clemente  é o que aparece a continuación:

 • Xornada de acollemento (de obrigado cumprimento): O luns 3 de xuño ás 12:00h.
 • Datas da 1ª parte da proba: Do martes 4 de xuño ata o luns 10 de xuño.
 • Publicación das cualificacións da 1ª parte:  O martes 11 de xuño.
 • Datas da 2ª parte da proba: Do mércores 12 de xuño ata o mércores 19 de xuño.
 • Publicación das cualificacións da 2ª parte: O  21 de xuño.
 • Reclamacións:Mércores 26 e xoves 27 de xuño.

NOTA:Pódense  producir cambios na asignación de aulas, do que se informará no momento ao alumnado afectado.

 

Ciclo Medio  SMR (Sistemas microinformáticos e redes)

Cualificacións.

 • Cualificacións da primeira proba.
 • Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

Programacións:

Ciclo superior ASIR (Administración de sistemas informáticos en rede)

Cualificacións.

 • Cualificacións primeira proba.
 • Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

Programacións:

Ciclo superior DAM (Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma)

Cualificacións.

 • Cualificacións da primeira proba.
 • Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

Programacións:

Ciclo superior DAW (Desenvolvemento de aplicacións web)

Cualificacións.

 • Cualificacións da primeira proba.
 • Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

Programacións: