• ?
  • Rexistro

Job Shadowing de persoal do Lycée des Métiers Louis Blériot

Entre o 21 e o 25 de outubro de 2019 recibimos a dez profesoras e administradoras do Lycée des Métiers Louis Blériot, de Trappes, Francia.

Durante estes cinco días mantivemos reunións sobre diversos aspectos organizativos (VET, Erasmus+, eTwinning, FCT, orientación), plataformas de ensino a distancia e principalmente ESA e bacharelato, com participación en titorías presencias e en titorías telemáticas.

Tamén tivemos tempo para realizar unha pequena visita á cidade.

Máis información
Artigo en La Voz de Galicia
Artigo en Actu.fr