• ?
  • Rexistro

Job Shadowing: Ano 2015-2016

O IES San Clemente oferta unha praza para realizar cinco días de Job Shadowing nun centro de FP fóra do estado español.

  • Destinatarios: profesorado de ciclos superiores.
  • Orzamento: segundo o país de destino, até 875 euros.
  • Criterios de selección:
    – Preferentemente, profesorado que non participase anteriormente nun Job Shadowing.
    – En segundo lugar, calidade do acordo alcanzado co centro de acollida.

 

O profesorado que estea interesado, debe solicitar formar parte do proceso de selección antes do 25 de outubro:

Formulario de solicitude (É preciso iniciar sesión coa conta de iessanclemente.net)