De São Paulo ao São Clemente

O equipo docente da Sección Bilingüe en Portugués organizou a actividade De São Paulo ao São Clemente, que tivo lugar o 18 de decembro de 2013.

A coordinadora presentou a sección bilingüe ao alumnado de 1º SMR. Esta foi a súa primeira aproximación á lingua portuguesa no IES San Clemente, que continuará en futuras actividades e no módulo Sistemas Operativos en Rede do segundo ano.

Palestra: De São Paulo ao São Clemente
Presentación da Sección Bilingüe en Portugués

 

A seguir, Débora Eleti falou da súa vila natal e fixo un percorrido pola súa vida laboral en Europa, onde comprobou con asombro que o punto forte do seu CV non era o inglés, o alemán ou o español, senón o portugués.

Palestra: De São Paulo ao São Clemente
Palestra: De São Paulo ao São Clemente

 

A sesión finalizou cunha rolda de preguntas nas que participaron varios alumnos que cursan actualmente o módulo bilingüe SOR, moitos deles candidatos a realizar a FTC en empresas de Lisboa.