• ?
  • Rexistro

Carnés e habilitacións profesionais. Convocatoria extraordinaria 2016.

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da convocatoria extraordinaria 2016 de carnés e habilitacións profesionais. Listaxe definitiva Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes dende a súa publicación. Máis información   Toda a información:  http://www.edu.xunta.es/fp/cualificacions-definitivas-convocatoria-extraordinaria-2016

Oferta de emprego

Empresa de Santiago selecciona ANALISTA PROGRAMADOR JAVA. Requisitos: Estudos mínimos: Ciclo Formativo Superior. Experiencia mínima: 1 ano, demostrable, con traballos realizados ou experiencia laboral. Ofrécese: Traballo estable para a incorporación inmediata a equipo xa consolidado. Salario bruto anual 21.000-30.000 euros, segundo valía. Interesados enviar C.V.a:  rryhhpersonal@gmail.com    

Axudas FCT

Publicada a Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 28 de abril de 2016. - Ver a Orde do 31 de decembro de 2016 - Máis...

Acceso á Universidade desde a Formación Profesional

Os estudantes que posúan un título oficial de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior, ou con títulos, diplomas ou estudos declarados equivalentes ou homologados no Sistema Educativo Español, poderán acceder á Universidade. As solicitudes ordenaranse segundo a nota...

Probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos

Aquí pódese atopar información sobre as probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos para a convocatoria 2017. Acceso maiores de 25 anos á Universidade Máis información: http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/acce.html