• ?
  • Rexistro

Titoría de orientación do venres 21 de novembro

Titoría de Orientación

Día 21 de novembro
Horario:
De 10-11 horas para Bacharelato e, de 11-12 horas para ESAD

Contido que se tratará

A intelixencia emocional e a súa incidencia na vida e na aprendizaxe

A evolución do cerebro e a súa relación coas emocións
Como harmonizar a emoción e o razoamento
Os estados de ansiedade e a tristeza. Como superalos
A motivación e os pensamentos positivos. A súa influencia no rendemento
Estados óptimos na aprendizaxe
Bases do rendemento e aprender a aprender. Aspectos psicolóxicos relacionados.
Estilos de pais emocionalmente inadecuados

Bibliografía recomendada:
Goleman, D. 1995 A Intelixencia Emocional. Buenos Aires . Javier Vergara
Covey, S.R. 1995- Los siete hábitos de las personas altamente afectivas. México. Paidós