• ?
  • Rexistro

Presentación do proxecto ZonaVET

Presentación do proxecto ZonaVET
Os alumnos e alumnas participantes neste proxecto piloto, relacionado coa aprendizaxe do portugués e con estudos de varias familias profesionais, presentaron o seu traballo no IES San Clemente. No seguinte vídeo pódese ver un resumo das intervencións:   Máis información: Proxecto ZonaVET 0+1 Blogue do proxecto  

Criterios de selección de participantes nas mobilidades LdV e Erasmus

Os programas europeos Leonardo da Vinci (para Ciclo Medio) e Erasmus (para Ciclos Superiores) financian a realización da FCT en Lisboa e Dublín respectivamente. Criterios de selección de participantes (dous puntos cada un): Expediente académico. Resultado da proba oral e escrita, realizada polo profesorado de lingua estranxeira. Certificados oficiais A2/B1/B2. Asistencia ás actividades de...