• ?
  • Rexistro

Proxectos Europeos – Informe final 2019/2020

Durante o presente ano escolar, no IES San Clemente realizáronse os seguintes proxectos europeos: Mobilidades Erasmus+ KA116 e KA103 para a realización de prácticas e estudos no estranxeiro: Ciclo Medio, 11 mobilidades: 1 de FCTs, 3 de recén titulados e 7 extra curriculares, todas en Portugal (Lisboa, Porto, Viana do...

Obradoiro de Igualdade – Informe final 2019-2020

Ao longo do curso realizáronse distintas actividades de sensibilización sobre a situación da muller na actualidade, enmarcadas dentro do contexto do Plan Proxecta “Por 365 días de respecto e igualdade”. Entre estas actividades destacan as seguintes: Organización de tres conferencias (sobre violencia de xénero nos medios, prevención da violencia...

A lingua inglesa nos Ciclos de Informática no curso 2019/20

A lingua inglesa nos Ciclos de Informática no curso 2019/20
A lingua inglesa está a ter unha presencia moi relevante nos ciclos formativos que impartimos no San Clemente. Describimos a continuación algunhas das actividades realizadas ó longo do curso 2019/20. Seccións Bilingües en INGLÉS no curso 2019/20: Módulos impartidos en inglés e galego denominados «Seccións Bilingües en Inglés»: Desenvolvemento web en...

Rumbo número 5

Rumbo número 5
Lanzamos o quinto número desta publicación do EDLG, que reúne os traballos presentados aos distintos concursos e certames durante o ano 2019-2020. Descargádea e desfrutádea! Website de Rumbo

Exames finais de bacharelato – setembro 2020

As Instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, indican que as probas extraordinarias do mes de setembro realizaranse na modalidade presencial ou non presencial, en función das condicións sanitarias existentes no momento da súa celebración. Polo tanto, en relación cos...

Cualificacións finais da ESA – xuño 2020

A publicación e a revisión dos exames da avaliación ordinaria do 2º cuadrimestre da ESA, terán lugar dacordo co seguinte procedemento: 1. As cualificacións finais publicaranse na aula virtual o día 22 de xuño antes das 14.00 horas. 2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá solicitar a...

FH en portugués / Ciclo PluriFP SMR – Informe final 2019/2020

Informe da Secção Bilingue em Português Fundamentos de Hardware, do ciclo superior Administração de Sistemas Informáticos em Rede. Durante o presente ano escolar, o módulo FH de 1ASIR cumpriu o quinto ano como sección bilingüe, utilizando o portugués como lingua vehicular, empregándose nas explicacións do profesor, nas interfaces das aplicacións,...

PROBAS LIBRES FP (LOE) 2020

Os alumnos matriculados nas probas libres de FP (LOE)  do ano 2020, teñen a súa disposición na Conxerxería do centro as programacións dos módulos e o horario das probas que se ralizarán na primeira quincena do mes de Setembro de 2020. Tamén o poden comprobar nas seguintes ligazóns horario das probas: Horario...

Admitidos na proba libre de bacharelato

Achégase a lista de aspirantes admitidos na convocatoria de 2020 da proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos, que terá lugar o xoves 3 de setembro. Xunto a esta relación indícanse os exercicios validados coa nota correspondente e as exencións da materia de Lingua...