• ?
  • Rexistro

Exames 1º BAC convocatoria extraordinaria e período de reclamacións

En relación aos exames da convocatoria extraordinaria de materias de 1º BAC o 20 e 22 de xuño: Terán lugar de xeito presencial no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol. A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais será...

Reclamacións ESA convocatoria extraordinaria 2º Cuadrimestre

A Circular 1/2022 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursosda Educación Secundaria Obrigatoria. No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as...

Reclamacións 2º Bacharelato convocatoria extraordinaria xuño 2022

A Circular 1/2022 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato. Esta circular establece os seguintes prazos para as...

Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título da ESO (maio 2022)

Na seguinte ligazón publícanse as cualificacións definitivas da Proba libre de ESO celebrada no IES San Clemente o pasado 20 de maio do 2022: https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos Contra estas cualificacións, poderase interpor no prazo dun mes recurso de alzada ante o xefe ou xefa territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e...

Charla sobre Ciberseguridad en el IES San Clemente

Charla sobre Ciberseguridad en el IES San Clemente
El próximo jueves 9 de junio se celebrará en el salón de actos del IES San Clemente una charla sobre Ciberseguridad, y en concreto sobre cómo abordarla empleando la tecnología desarrollada por la empresa Cisco para el uso de redes definidas por software (SDN). Se presentará la solución ACI...

Exames Extraordinarios da ESA (2º Cuadrimestre) o 17 de xuño

Os exames correspondentes á proba extraordinaria do 2º Cuadrimestre da ESA terán lugar o día 17 de xuño de forma presencial no IES San Clemente de Santiago de Compostela e nos obradoiros de Arzúa, Boiro, Santa Comba, Sarreaus e Verín, así como na EPA Berbés en Vigo. Horario dos exames: ·...

Exames Bacharelato xuño 2022

En relación aos exames de bacharelato de materias de 1º BAC (Extraordinaria Final Pendentes o 13 e 15 de xuño), de 2º BAC (Final Extraordinaria o 14 e 16 de xuño) e de materias de 1º BAC (Extraordinaria Final o 20 e 22 de xuño): · Terán lugar de xeito...

Cualificacións provisionais da proba libre da ESO (maio 2022)

Na seguinte ligazón publícanse as cualificacións provisionais da Proba libre de ESO celebrada no IES San Clemente o pasado 20 de maio do 2022: https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos Dentro desa ligazón pódese acceder clicando en “Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de maio de 2022).”. Contra estas cualificacións, poderase...

Selos de calidade eTwinning 2022

Selos de calidade eTwinning 2022
O profesorado e alumnado dos ciclos PluriFP en Portugués SMR e ASIR, participantes no proxecto LusoMicroFonia, co seu magnífico traballo, conseguiron que as avaliadoras do Servizo Nacional de Apoio (INTEF, Ministerio de Educación) nos concedesen o selo de calidade. Parabéns!! A nosa canle de podcast continúa en activo, agora xa formando...