• ?
  • Rexistro

Reclamacións convocatoria extraordinaria ESA C2

A Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos da educación secundaria obrigatoria. No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as...

Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título da ESO (maio 2023)

O día 7 de xuño publicáronse na seguinte ligazón as cualificacións provisionais da Proba libre de ESO celebrada no IES San Clemente o pasado 26 de maio do 2023: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/39134 Contra estas cualificacións provisionais pódese presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación.

Exames Extraordinarios da ESA (2º Cuadrimestre) o 16 de xuño

Os exames correspondentes á proba extraordinaria do 2º Cuadrimestre da ESA terán lugar o día 16 de xuño de forma presencial no IES San Clemente de Santiago de Compostela e nos obradoiros de Arzúa, Boiro, Santa Comba, Verín, así como na EPA Berbés en Vigo. Horario dos exames: · 09,30 a 10,30...

Exames Bacharelato xuño 2023

En relación aos exames da convocatoria extraordinaria de materias pendentes de 1º BAC (grupos de 2º opción ABAU o 12 e 14 de xuño) e de 2º BAC (o 13 e 15 de xuño) e, finalmente, os de 1º BAC (convocatoria extraordinaria grupos de 1º, e grupos opción NON...

Reclamacións ESA xuño 2023

A Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos da educación secundaria obrigatoria. No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as...

Reclamacións 1º Bacharelato xuño 2023

A Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos de Bacharelato. No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as...

Nuevos cursos disponibles en Aula Mentor

A partir del día 1 de Junio de 2023 se abren los siguientes cursos en Aula Mentor para matrícula: Artes gráficas Compaginación de productos gráficos con Indesign Diseño de productos gráficos con Indesign Electricidad y electrónica. Configuración de equipos, elementos y configuración de pequeñas instalaciones  Montaje y mantenimiento de instalaciones de CCTV y seguridad  Instalación y...

36º Concurso literario-veredicto do xurado

O xurado do 36º Concurso Literario | IES San Clemente acordou conceder os seguintes premios. Modalidade relato: 1º premio (100 €): "Eddie", de Concepción Álvarez Rilo (1º Bach. Artes) Modalidade poesía: 1º premio (100 €): "Celos", de Concepción Álvarez Rilo (1º Bach. Artes) As dúas composicións aparecerán publicadas no próximo número da revista...

3º Concurso de Proxectos innovadores-veredicto do xurado

Finalizado o prazo de presentación de traballos para o 3º Concurso de Proxectos innovadores | IES San Clemente, este é o veredicto do xurado: 1º premio (150€): “Barrios a ceo aberto" de Martín Arufe Sánchez (DAW Modular) Poderase ver un resumo da proposta gañadora na vindeira publicación da revista Rumbo |...