• ?
  • Rexistro

LMF: Podcast lusófono

LMF: Podcast lusófono
Durante o ano lectivo 2021/2022 vamos traballar no proxecto eTwinning LusoMicroFonia, creando un podcast en portugués entre o alumnado dos ciclos plurilingües do IES San Clemente (1SMR, 2SMR e 1ASIR), o AE Carlos Amarante de Braga e o Centro Paula Souza de São Paulo. A proposta está aberta á participación...

Inicio do curso 2021-2022: Presentacións e normas preventivas

Normas preventivas obrigatorias para a asistencia á xornada de presentación O alumnado NON acudirá ao centro se presenta síntomas compatibles co covid-19. O alumnado deberá asistir á xornada de presentación sen acompañante, na hora indicada, e observando as seguintes medidas: É obrigatorio o uso de máscara en todo momento. Na entrada...

Nuevo curso CISCO DevNet

Nuevo curso CISCO DevNet
DevNet: Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en iniciarse o perfeccionar en los conceptos y la práctica de programación de redes. Se recomienda tener conocimientos previos de PCAP (Programming Essentials in Python), CCNA, CCNP o CiberOps Associate presenta las metodologías y las herramientas de desarrollo de software...

Oferta CISCO-MENTOR Septiembre 2021

Oferta CISCO-MENTOR Septiembre 2021 CCNA v7: Certificación Académica CISCO en redes de ordenadores. Dicha certificación en la versión 7 consta de 3 módulos, teniendo cada módulo una duración de cinco meses. A su vez, los alumnos que deseen completar cada módulo deberán mantener activa su matrícula durante los cinco meses...

Selos de calidade eTwinning 2021

Selos de calidade eTwinning 2021
O profesorado e alumnado participante nos proxectos Letras Galegas 2021 – Xela Arias e Um tripé para o meu e-book 2, co seu magnífico traballo, conseguiron que as avaliadoras do Servizo Nacional de Apoio (INTEF, Ministerio de Educación) nos concedesen o selo de calidade. Parabéns!! Destacamos o primeiro selo de calidade...

Revisións e Reclamacións ESA – setembro 2021

Instrucións relativas á revisión e reclamación sobre as cualificacións finais obtidas nos exames finais extraordinarios da ESA do 3 de setembro : As cualificacións finais da ESA publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 8 de setembro ás 14.00 horas. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente...

Revisións e Reclamacións Bacharelato – setembro 2021

Procedemento a seguir nas revisións e reclamacións de materias de 1º de bacharelato, 2º de bacharelato e de materias pendentes de 1º na convocatoria extraordinaria de setembro: As cualificacións finais obtidas nos exames finais extraordinarios de 1º de bacharelato e  2º de bacharelato e de materias pendentes de 1º...

Exames bacharelato setembro 2021

Os exames finais extraordinarios do bacharelato a distancia do IES San Clemente, celebraranse de xeito presencial os días 1 e 2 de setembro. Terán lugar no IES San Clemente e nas EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol. Durante a realización dos exames apricarase o seguinte...

Exames ESA setembro 2021

Os exames finais extraordinarios do 2º cuadrimestre da ESA, terán lugar o venres 3 de setembro de forma presencial, no IES San Clemente de Santiago e nas localidades de Arzúa, Boiro, Verín e Vigo, no horario habitual: 9,30 a 10,30 - Ámbito Social 10,50 a 12,00 - Ámbito Científico-tecnolóxico ...