• ?
  • Rexistro

Job Shadowing: Ano 2016-2017

Job Shadowing: Ano 2016-2017
O IES San Clemente oferta unha praza para realizar cinco días de Job Shadowing nun centro de FP fóra do estado español. Destinatarios: profesorado de ciclos superiores. Orzamento: segundo o país de destino, até 875 euros. Criterios de selección: - Preferentemente, profesorado que non participase anteriormente nun Job Shadowing. - En...

Convocatoria FCT no estranxeiro: Primavera de 2017

Convocatoria FCT no estranxeiro: Primavera de 2017
Consonte o Plan de modernizacion e internacionalizacion do centro, o IES San Clemente oferta prazas para realizar a FCT no estranxeiro durante a primavera de 2017, subvencionadas polo programa Erasmus+. O reparto de prazas e os destinos habituais son: Sete prazas para o ciclo medio: Empresas de Lisboa, o Porto,...

Projetos eTwinning Galiza-Portugal

Projetos eTwinning Galiza-Portugal
A Direção-Geral da Educação, do Ministério da Educação de Portugal, publicou o novo libro da Embaixada eTwinning Galicia "Projetos eTwinning Galiza-Portugal - 18 ideias". Esta guía, financiada polo IES San Clemente, recolle o traballo de vinte e catro docentes de ambas beiras do río Miño, desenvolvido durante case catro anos. Máis...

Proxectos Europeos – Informe final 2015/2016

Durante o presente ano escolar, no IES San Clemente realizáronse os seguintes proxectos europeos: Mobilidades para a realización de prácticas no estranxeiro: Ciclo Medio: 12 mobilidades para FCTs en Lisboa (5 Erasmus+ KA102 2014, 5 Erasmus+ KA102 2015, 2 autofinanciación). Ciclos Superiores: 11 mobilidades para FCTs en Dublín, Londres e...

Segunda convocatoria FCT no estranxeiro: Outono de 2016

Segunda convocatoria FCT no estranxeiro: Outono de 2016
Ábrese un prazo extraordinario para que o alumnado de ciclos superiores poida solicitar unha bolsa Erasmus+ para realizar a FCT no estranxeiro en outono de 2016. Pódense consultar os importes, destinos habituais e outra información na FAQ. Selección: as bolsas concédense segundo os criterios de selección publicados. O SEPIE aínda no...

Criterios de selección de participantes nas mobilidades Erasmus+

Actualizado a 09.06.20 O programa europeo Erasmus+ financia a realización de prácticas no estranxeiro: FCT, extra curriculares e de recén titulados. Requisitos básicos para gozar dunha bolsa Erasmus+ Asistir ás clases de lingua estranxeira e participar nas actividades relacionadas, como os exames de nivel, se o centro ofrece esa posibilidade. Manter...

Proxecto “Two Islands Inspire”

Proxecto “Two Islands Inspire”
Facemos eco do artigo publicado pola Embaixada eTwinning Galicia sobre o proxecto no que participou o alumnado da sección bilingüe en inglés "Linguaxe de Marcas" de 1DAM. Artigo da Embaixada Máis información

Difusión das seccións bilingües en portugués, Erasmus+ e eTwinning

Difusión das seccións bilingües en portugués, Erasmus+ e eTwinning
Compartimos dúas publicacións relacionadas coas seccións bilingües en portugués do IES San Clemente, os proxectos  eTwinning relacionados coas mesmas, e as prácticas en Portugal por medio (na maioría dos casos) dos proxectos Erasmus+ KA102 e KA103.    

Actividade do alumnado de FH en Braga

Actividade do alumnado de FH en Braga
  O alumnado e profesorado do módulo bilingüe en portugués Fundamentos de Hardware, de 1ºASIR, desprazáronse á escola Carlos Amarante de Braga para realizar unha serie de actividades colaborativas cos seus socios do proxecto eTwinning GaliMinho. Deseñaron e realizaron varias tarefas prácticas relacionadas con hardware, redes e sistemas operativos, e tamén...

Job Shadowing na ETAP (Portugal)

Job Shadowing na ETAP (Portugal)
Nos días 12 e 13 de maio o profesor Marcos Vence realizou unha mobilidade Erasmus+ correspondente ao proxecto KA103 de 2015, coñecida como Job Shadowing. Consistiu nunha estancia na escola profesional ETAP, na súa sede de Viana do Castelo, para coñecer o sistema educativo portugués (principalmente no que atinxe á...