• ?
  • Rexistro

Programacións Bacharelato – persoas adultas / distancia

Materias 1º bacharelato LOMLOE

 

Materias 2º bacharelato LOMLOE (aínda non dispoñibles)

2ª Lingua estranxeira II: francés
2ª Lingua estranxeira II: portugués
Bioloxía
Ciencias da terra e do medio ambiente
Debuxo artístico II
Debuxo técnico aplicado ás artes plásticas e ao deseño II
Debuxo técnico II
Empresa e deseño de modelos de negocio
Física
Fundamentos artísticos
Grego II
Historia da arte
Historia da filosofía
Historia de España
Latín II
Lingua castelá e literatura II
Lingua estranxeira II: francés
Lingua estranxeira II: inglés
Lingua galega e literatura II
Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
Matemáticas II
Química
Relixión católica
Tecnoloxía e enxeñaría II
Tecnoloxías da información e a comunicación II
Xeografía
Xeografía, historia, arte e patrimonio de Galicia
Xeoloxía e ciencias ambientais