• ?
  • Rexistro

Matrícula en bacharelato a distancia: Matrícula fora de prazo

Poderán facer a matricula aquelas persoas que acrediten encontrarse nun dos seguintes casos: Cambio na súa situación laboral. Enfermidade prolongada. Outras circunstancias que lle impida continuar pola oferta educativa ordinaria ou presencial de adultos. O interesado deberá remitir unha instancia, acompañada da documentación apropiada, a ao Directora do IES San Clemente. A instancia poderá...

www.educaradio.net a radio educativa do IES San Clemente

Coa intención de establecer unha nova canle de formación con toda a comunidade educativa de ensino secundario de Galicia, o IES San Clemente pon en funcionamento unha radio educativa con contidos de secundaria en galego. A tecnoloxía utilizada permite escoitala en formato tradicional, con programación 24 horas , ou...

Cualificacións da proba libre de graduado en secundaria

Reclamacións da ESA semipresencial: luns 14 e martes 15 en horario de 11 a 13 horas. Proba libre do graduado en secundaria: As notas publicaranse nesta Web e no IES San Clemente o luns 14 a partir das 16 horas. Poderán presentar reclamacións por escrito o 15 e 16...