Inicio do curso 2023-2024. Xornadas de presentación

Horarios e aulas de presentación do inicio de curso de toda a oferta formativa do IES San Clemente.

Presentación Grupos Día/Mes Hora Aula Video Presentación
 Ciclos Ordinarios e Dual 
 
1º SMR
11/09
10:00h 13
 
1º ASIR 11/09 10:00h 12  
1º DAM 11/09 10:00h 01  
1º DAW 11/09 10:00h 26  
1º DAW Dual 11/09 11:00h 24
2º SMR 11/09 11:00h 11  
2º ASIR 11/09 11:00h 23  
2º DAM 11/09 11:00h 21  
2º DAW 11/09 11:00h 22  
  Ciclos Modulares Semipresencial e  a Distancia
ASIR, DAM, DAW, SMR
11/09
18:00h
Telemática* Ligazón ao video
(**) Curso de especialización Ciberseguridade Presencial 02/11
 16:20h 24
(**) Curso de especialización Ciberseguridade semipresencial e a distancia
02/11 18:00h Telemática*
(**) Curso de especializaciónde IA e Big data semipresencial e a distancia
02/11 18:00h Telemática*
ESA a Distancia 11/09
18:00 h Telemática* Ligazón ao video
Bacharelato a Distancia 11/09
18:00 h Telemática* Ligazón ao video
(*) As presentacións telemáticas serán publicadas no día e hora indicado.

(**) A data de presentación dos Curso de Especialización será o día 2 de novembro