• ?
  • Rexistro

Exames Bacharelato xuño 2023

En relación aos exames da convocatoria extraordinaria de materias pendentes de 1º BAC (grupos de 2º opción ABAU o 12 e 14 de xuño) e de 2º BAC (o 13 e 15 de xuño) e, finalmente, os de 1º BAC (convocatoria extraordinaria grupos de 1º, e grupos opción NON ABAU de 2º con materias de 1º (o 19 e 21 de xuño):

  • Terán lugar de xeito presencial nos mesmos lugares nos que se fixeron nas avaliacións anteriores.
  • A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais convocatoria extraordinaria, semana do 12 ao 15, será o día 20, e a publicación das cualificacións da avaliación extraordinaria do alumnado de 1º de Bacharelato, e 2º con pendentes de 1º grupos NON ABAU o día 26.